Aftalevilkår

Nedenstående regler er lavet for, at du og andre må få den bedste service. Reglerne er forsøgt opdelt på en overskuelig måde. Du er forpligtet til at læse alle punkter igennem. Opstår der herefter spørgsmål, bedes du sende disse til lone@madital.dk.

Virksomheden og særlige forhold
Madital.dk
 1. Madital.dk (CVR: 32614248) er en dansk virksomhed og underlagt dansk lov.
 2. Indehaveren er Lone Albin Petersen. Kontakt Lone via lone@madital.dk. I hastetilfælde kan du benytte telefon 25122333.
 3. Madital.dk udvikler og udbyder programmet www.madital.dk (herefter kaldet Programmet) til sunde og raske voksne (herefter kaldet Medlemmet).
 4. Programmet giver Medlemmet beregninger over sin kost og motion. Alle de vejledende resultater, som Programmet tilbyder, kan benyttes imod betaling. Gratisprofiler tilbydes begrænsede funktioner og financieres igennem annoncer.
Særlige forhold
 1. BEMÆRK: Ingen oplysninger på Madital.dk kan erstatte råd og vejledning fra egen læge. Ved enhver tvivl om Medlemmets helbred opfordrer Madital.dk til at søge hjælp hos egen læge eller andre autoriserede fagfolk.
 2. Medlemmet skal være 18 år eller derover for at benytte Programmet, da beregningerne er udviklet til raske voksne over 18 år.
 3. Programmet indeholder generelle formler og gennemsnitsværdier. Programmet må derfor ikke opfattes som værende nøjagtig.
 4. Medlemmet skal være opmærksomt på, at Programmet kun er vejledende, og at software kan indeholde fejl.
 5. Som ved al anden information om sundhed skal Medlemmet samtidig med brug af Programmet benytte sin sunde fornuft.
Persondata og cookies
 1. Se vores persondatapolitik og cookiepolitik
Forpligtelser, ansvar og erstatning
Madital.dks forpligtelser
 1. Backup finder sted dagligt og typisk i tidsrummet 03.00 til 05.00. Det tager ½ - 1 time, og Programmet vil være utilgængeligt i mellemtiden.
 2. I forbindelse med nedlukning og genåbning under backup, kan Programmet være delvist uanvendeligt samt give fejlmeddelelser.
 3. Madital.dk opdaterer af og til Programmet, hvilket kan medføre midlertidige fejl eller hel eller delvis afbrydelse af driften. Forventes opdateringen at tage mere end 10 min, vil det fremgå øverst på alle sider. Programmet vil oftest kunne benyttes i mellemtiden, men det må forventes, at funktioner kortvarigt er ude af drift eller giver fejlmeldinger.
 4. Madital.dk tilstræber, at Programmet er tilgængeligt i alle timer, der ligger ud over backup, opdateringer eller andre tekniske forhold, der gør det nødvendigt helt eller delvist at afbryde driften.
 5. Madital.dk tilstræber, at Programmet fungerer så godt som muligt i de forskellige browsere, men det må forventes, at der indimellem forekommer fejl på grund af deres forskelligheder og opdateringer. I nogle tilfælde henvises du til at benytte andre browsere.
 6. Backup gemmes alene i det omgang, at en reetablering af Programmet i tilfælde af nedbrud er nødvendig.
Medlemmets forpligtelser
 1. Medlemmet er forpligtet til at overholde Madital.dks til enhver tid gældende retningslinjer for anvendelse af Programmet.
 2. Medlemmet skal straks rette skriftlig henvendelse til lone@madital.dk, såfremt systemet er utilgængeligt eller fejler.
 3. Medlemmet er selv ansvarlig for at holde sin profil opdateret, fx ved ændring af e-mail adresse.
Ansvar og erstatning
 1. Madital.dk og folkene bag Madital.dk kan på ingen måde drages til ansvar for nogen skader, sygdomme, gener eller andet af hverken fysisk eller psykisk karakter, der er opstået som en konsekvens af brug eller misbrug af informationer i Programmet. Dette indbefatter både informationer af udtrykkelig og underforstået art.
 2. Uanset tabets årsag eller omfang kan Madital.dk i ingen tilfælde blive ansvarlig for et større beløb, end Medlemmet har betalt for at benytte Programmet de seneste 12 måneder.
 3. Madital.dk påtager sig ikke ansvaret for kommunikation imellem Medlemmer og heller ikke indholdet på eksterne sider, herunder annoncører, der linkes eller på anden vis henvises til.
 4. Såfremt det på grund af forhold, som Madital.dk er ansvarlig for, ikke er muligt at benytte Programmet, er Madital.dk forpligtet til at påbegynde afhjælpning inden for 48 timer på arbejdsdage. Ved arbejdsdag forstås alle ugens dage undtagen lørdage, søndage og helligdage samt Grundlovsdag, nytårsdag og juleaftensdag. Fejlmelding og telefonisk support finder sted mandag til fredag kl. 17.00 - 19.00.
 5. Lever Madital.dk ikke op til sine forpligtelser om Programmets tilgængelighed, er Medlemmet berettiget til at få sit betalte medlemsskab forlænget med tilsvarende periode fra Medlemmets skriftlige henvendelse og til Programmet igen er tilgængeligt.
 6. Uforudsigelige svigt, forsinkelser eller manglende leverancer fra Madital.dks samarbejdspartnere samt lignende force majeure begivenheder fritager Madital.dk fra forpligtelserne i henhold til nærværende aftale i det omfang og i den periode hindringen består.
Nyhedsbreve
 1. Medlemmet må kun indtaste sin egen korrekte e-mail adresse.
 2. Nyhedsbreve kan indeholde annoncer fra tredjepart.
Aftalens varighed samt opsigelsesmuligheder - for både Medlemmet og Madital.dk
Varighed og ophør
 1. Nærværende aftale (herefter kaldet Aftalen) træder i kraft ved Medlemmets oprettelse af profil eller efterfølgende godkendelse af Aftalen.
 2. Opsigelse af Aftalen skal ske ved, at Medlemmet sletter sin profil fra Programmet. Det gøres her: Indstillinger > Slet profil.
 3. Madital.dk forbeholder sig retten til at bevare eventuelle debatindlæg, oprettede varer, opskrifter og kosttilskud i Programmet efter Aftalens ophør til fri læsning og brug for andre medlemmer. Medlemmets brugernavn vil blive anonymiseret i debatindlæggenes afsenderinformation efter opsigelse af Aftalen.
 4. Et eventuelt tilbageværende betalt medlemskab vil ikke blive refunderet, hvis Medlemmet vælger at slette sin profil.
 5. Oplysninger fra slettede profiler vil ikke kunne gendannes.
Ubenyttede profiler
 1. Madital.dk forbeholder sig retten til at slette profiler, som ikke har været besøgt inden for en periode på 1 kalenderår.
 2. Sletning vil blive varslet via Medlemmets indtastede e-mail adresse. Bliver profilen ikke besøgt inden for 30 kalenderdage herefter, forbeholder Madital.dk sig retten til at slette profilen.
Køb og betaling
Opgradering fra gratis til betalende medlem
 1. Du binder dig ikke til køb ved at oprette en profil.
 2. Vælger du at opgradere til at benytte alle programmets funktioner, vil oplysninger om priser, levering, fortrydelsesret og reklamation fremgå ved det enkelte køb.
Betaling - hvis Medlemmet ønsker at benytte alle Programmets funktioner
Betalingssystem
 1. Alle kortbetalinger til Madital.dk foregår på en ekstern betalingsside tilhørende DIBS (Dansk Internet Betalings System), som står for al sikkerhed ved betalingerne, herunder håndtering og opbevaring af kortinformation.
  Aftalen imellem Madital.dk og DIBS findes på siden http://www.dibs.dk/almindeligebetingelser.
 2. Ved betaling trækkes beløbet med det samme.
 3. Ordrebekræftelsen sendes til den indtastede e-mail i profilen. Alle ordrebekræftelser på tidligere køb kan findes i profilen.
 4. Det er muligt at betale med følgende korttyper: Dankort.
Priser og perioder
 1. De gældende priser og perioder fremgår af betalingssiden. Du præsenteres for det samlede beløb, som trækkes fra din konto. I dette beløb indgår et transaktionsgebyr til DIBS (0,00 eller 0,50 kr. afhængigt af Madital.dks aftale med DIBS) samt et transaktionsgebyr til NETS (0,70 eller 1,10 kr. afhængigt af det samlede beløb).
 2. Priser er angivet i danske kroner (DKK) og inklusiv moms.
 3. Hvis ikke andet er nævnt, omregnes hver måned til 30 kalenderdage.
 4. Medlemmet bliver ikke automatisk trukket for et beløb, når et køb udløber. For at forlænge en betalingsperiode, skal Medlemmet foretage et nyt køb igennem betalingssiden.
Levering
 1. Betaler Medlemmet for en ydelse, kan ydelsen benyttes med det samme.
Fortrydelsesret
 1. Da leveringen sker med det samme, bortfalder Medlemmets almindelige 14-dages fortrydelsesret.
Reklamationsret
 1. Oplever du, at Programmet ikke virker efter hensigten, bedes du rette henvendelse til lone@madital.dk. Beskriv årsagen til din reklamation så detaljeret som muligt. Hvad er problemet? Ved hvilken handling og på hvilken side opstod problemet? Herved kan vi bedst rette eventuelle fejl.
Etik og kommunikation imellem Medlemmer
Spiseforstyrrelser
 1. Programmet er lavet til raske voksne. Spiseforstyrret adfærd kræver professionel hjælp, som ikke er til stede i Programmet - hverken iblandt folkene bag Programmet eller Medlemmer. Har du brug for at tale om din spiseforstyrrelse, kan du finde hjælp på siden www.madital.dk/spiseforstyrrelser.php
 2. Indlæg omhandlende spiseforstyrrelser vil blive slettet. Gentagende overtrædelser vil først udløse en advarsel, og senere sletning af Medlemmets profil.
Etik
 1. Madital.dk forbeholder sig retten til uden varsel at ændre eller slette indlæg og andet materiale, der udnytter Programmet kommercielt eller indeholder anden form for reklame, er upassende, stødende, fornærmende eller på anden måde af Madital.dk vurderes til ikke at leve op til god etik og moral.
 2. Tilsvarende forbeholder Madital.dk sig retten til at slette eller fjerne adgangen helt eller delvist for Medlemmer, som ikke opfylder disse krav.
 3. En evt. tilbageværende betalingsperiode refunderes ikke.
Gengivelse
 1. Indhold på Madital.dk må som udgangspunkt ikke kopieres eller på anden måde gengives uden forudgående tilladelse fra Madital.dk. Dette omfatter fx data, tekster, billeder og grafik.
 2. Du må uden tilladelse gengive de oplysninger, som du har indtastet på Madital.dk til personligt brug samt de data, som er fremkommet på baggrund af disse indtastninger. Andre Medlemmers kommentarer til data eller til andet må ikke kopieres eller på anden måde gengives.
 3. Enhver gengivelse skal have tydelig kildeangivelse. Fx madital.dk
Tavshedspligt
 1. Både Madital.dk og Medlemmet skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende den anden Part eller tredjemand, som Parterne kommer til kundskab med i forbindelse med Aftalen. Denne forpligtelse består også efter Aftalens ophør.
Lovvalg og værneting
 1. Aftalen er undergivet dansk ret, og enhver tvist, der måtte udspringe af Aftalen, skal afgøres ved Retten i Aarhus.
Madital.dk forbeholder sig retten til at ændre i ovenstående vilkår. Sker der ændringer eller tilføjelser, vil du få vist en synlig meddelelse, når du logger ind samt mulighed for at få en kopi tilsendt pr. mail.

Venlig hilsen
Lone Albin Petersen
Stifter og udvikler af Madital.dk


Madital.dk | CVR: 32614248 | Asmildvej 3C | 8800 Viborg | Tlf. 2512 2333 | lone@madital.dk

Ovenstående vilkår er senest opdateret 1. januar 2014.
Henter...